Neil Fairlamb

Picture Conservative Party

Upcoming elections

  • No upcoming elections found.

Contact details

Neil Fairlamb
Tan y Bryn,
Fairbourne,
Gwynedd,
LL38 2HJ
United Kingdom
Twitter: @FairlambN
Telephone: 07935 368094

Biography

https://www.conservatives.com/OurTeam/Prospective_Parliamentary_Candidates/Fairlamb_Neil.aspx

NEIL FAIRLAMB
CANDIDATE FOR DWYFOR MEIRIONNYDD

British, Welsh and Conservative; I am proud to be all three. My emphasis is on the volunteer spirit; personal initiative with a sense of social responsibility. Less of remote government and more encouragement to local communities e.g. reducing business tax for charity shops, and developing new plans to increase footfall in our high streets. My sister is a sheep farmer; through her I know their special problems. As a teacher for 20 years I am keen to increase standards in our schools to give our children the best start in life.


Rwyf wedi byw yng Nghymru am ddeugain mlynedd, chwech ohonynt yn y etholaeth hon, ac yn chwech sir. Gŵr gradd prifysgolion Aberystwyth a Bangor, a hefyd Rhydychen a Chaergaint, rwyf wedi gweithio fel athro ac yn yr Eglwys yng Nghymru fel offeiriad y plwyf. Di-gymraeg oedd fy nheulu ym Mae Colwyn ond rwyf wedi dysgu`r Gymraeg. Rwyf yn gwerthfawrogi `r etifeddiaeth Cymru a wedi cyhoeddi llyfrau ac erthyglau am hanes lleol Cymru ac yn siarad â nifer o gymdeithasau lleol. Rwyf yn hoff iawn o gerdded Llwybr Clawdd Offa bob blwyddyn ac yn ddiweddar Llwybr Mary Jones yn yr etholaeth. Aelod Ymddiriedolaeth Ynys Enlli.

Prydeiniwr, Cymro a Cheidawadwr ; rwyf yn falch o fod yn dri i gyd. Ysbryd y gwirfoddolwr ydy fy mhwyslais- mentusrwydd personol gyda synnwr cyfrifoldeb cymdeithasol. Llai o lywodraeth pell a mwy o gefnogaeth i gymenedau lleol, e.e., lleihau cyfraddau busnes ar gyfer siopau elusen, a datblygu canlluniau i ychwanegu sŵn traed ar ein stryddoedd mawrion. Mae fy chwaer yn ffermwraig defaid; rwyf yn gyfarwydd â`u problemau arbennig. Fel athro dros ugain mlynedd, rwyf yn awyddus i godi safonau yn ein hysgolion gan roi`r dechrau gorau posib i`n plant mewn bywyd.